Author Topic: Inscripţii în limba dacă  (Read 11975 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Marchidan21

 • Moderator
 • ***
 • Posts: 539
 • Karma: 20
 • Marcu Nebunu
Inscripţii în limba dacă
« on: 2009 June, 17, 12:06:41 »
Al X-lea Congres Internaţional de Dacologie - Eminescu 2009

ÎNSCRISURI ÎN LIMBA DACĂ
AUTOR  FLORIN CROITORU
Citeşte Măchidanu Marian

    1. Inelul de la Ezerovo

A fost găsit întîmplător în anul 1912 în Bulgaria şi este scris cu alfabet socotit pînă acum grecesc. După părerea mea este vorba de un alfabet trac. Încercările de pînă acum  de a înţelege acest text au eşuat pentru că autorii lor au întrebuinţat metode eronate de despărţire a textului în cuvinte şi pentru că au folosit doar valorile literelor greceşti. Este de observat că europenii care au scris cu alfabet latin nu au folosit şi nici azi nu folosesc exact valorile literelor aşa cum ele erau la romani. Nici în Grecia antică nu a existat un standard de folosire a alfabetului, unele litere neavînd aceleaşi  valori fonetice în oraşele greceşti. Astăzi în ţara noastră foarte multe persoane scriu fără să respecte regulile învăţate la şcoală. Este deci în firea lucrurilor ca oamenii să nu respecte normele de scris mai ales acolo unde nu a existat un stat centralizat şi şcoli care să le impună. Este deci normal ca tracii să fi dat alte valori fonetice unor litere greceşti. Chiar lingviştii cei mai cunoscuţi nu au încercat alte valori pentru literele greceşti cînd au vrut să citească acest text şi acest lucru nu mi se pare normal. Unii dintre ei au întrebuiţat pentru despărţirea textului metode primitive, unele copilăreşti, ca de pildă separarea de la început a unor cuvinte ce păreau nume (Rolis de pildă) convinşi fiind că acesta trebuie să fie vreun rege. Este eronat să izolezi pe un asemenea text de la început unele substantive, adjective sau verbe pentru că mulţimea acestor cuvinte este uriaşă şi arareori sînt cuvinte foarte clare ca să poată fi cu siguranţă izolate. Limbile de tip european au unele cuvinte care pun în evidenţă pe un astfel de text caracteristici ale limbii cu care avem de a face. De pildă prefixele, sufixele, pronumele personale sau posesive, numeralele, conjuncţiile, sînt asemănătoare în multe limbi dar ele nu sînt identice decît cu unele excepţii. O comparaţie  a acestor cuvinte în diversele limbi europene este edificatoare. Dacă de pildă pe un astfel de text am fi putut izola cuvinte ca MOIA, TVOIA am fi mers pe ideea că textul ar putea fi într-o limbă slavă şi am fi căutat în continuare terminaţii verbale, sufixe, prefixe, conjuncţii specifice limbilor slave. Textul ar fi fost corect separat dacă la sfîrşit ar fi arătat gramatica specifică limbilor slave. Un text separat ca de pildă: ROLIS TENEAN ERENER TILTEAN SKOR RAZE ADOMEAN (Adrian Bucurescu) este eronat şi aceasta se vede din faptul că textul separat de el nu arată o gramatică de tip european; în plus este şi copiat greşit. Tot la fel arată şi încercările celorlalţi (P. Morar, C. Velcescu, Decev) ei făcînd aceeaşi uriaşă greşeală: separarea de la început a unor substantive, nume, verbe în loc de căutarea de pronume, conjuncţii şi alte elemente fixe ale unei limbi. Aceasta este şi metoda generală a spărgătorilor de texte cifrate şi este de mirare că mari lingvişti nu au cunoscut această metodă. Eu am separat la început combinaţia MIHE: şi am luat-o în lucru ca pronume în cazul dativ, ...deci are în faţă un verb, eventual un substantiv iar după el urmează de regulă un complement direct exprimat printr-un substantiv. Ştim că H la greci era scris pentru E lung, dar avînd în vedere că traca a fost altă limbă ne putem aştepta ca aici să aibă o altă valoare, poate apropiată dar alta. Eu am scris la început valoarea grecească (pînă la proba contrarie)... Deci MIEEE....am notat cu doi E pe E lung . În acest caz uktimul cuvînt pe text ar fi RAZ; deci avem două cuvinte pînă acum: MIHE şi RAZ. E de observat că RAZ e şi mai sus....şi acolo se pare că are un sufix: EA, deci e de încercat separarea RAZEA. Faptul că acesta este specific limbii române poate fi o întîmplare, dar avînd în vedere că şi pronumele MIEEE aduce tot cu limba română, deci cu pronumele MIE în cazul dativ întîmplarea e cam ciudată pt un înscris din secolul 5 îen. Pînă acum nu putem fi siguri că aşa este pt că nu înţelegem textul şi nu se vede încă ce fel de gramatică are acest text. E de observat că pe text sînt făcute unele semne de pildă un punct pe rîndul 3 şi liniuţe lîngă literele T de pe rîndurile 2 şi 5. NHSKOA ar putea fi cuvîntul de după punct....NEESKOA RAZEA. Sufixul (terminaţia) EA este şi mai sus. Un cuvînt pe care l-am încercat a fost NERENEA (substantiv sau nume; de aceea nu prea sigur). NERENEA T,ILTEA . NEESKOA RAZEA. . Liniuţa este pusă evident pentru a schimba valoarea fonetică a literei. Dacă şi jos avem aceeaşi valoare fonetică atunci acest lucru devine o certitudine. Deci ROLISTENEAS NERENEA T,ILTEA. Citit TILTEA nu spune nimic dar citit cu valoare schimbată din cauza liniuţei....ŢILTEA...sau despărţit ŢIL TEA.... adică NERENEA ŢIL TEA. NEESKOA RAZEA.... se vede un imperativ NEESKOA... nască-o-a razea....În această formă nu are înţeles afirmaţia... NASC-O-A RAZEA. Atunci m-am întrebat dacă nu cumva unele litere au altă valoare decît la greci avînd în vedere că romanii au dat alte valori unor litere greceşti. Nu se putea ca şi alţii să fi făcut la fel? Vedem că litera R grecească la romani a fost P. Am încercat pe text....NASCĂ-O-A-PAZEA.......şi VII TA MIE PAZEA TA. Atunci am înţeles că nu e vorba de vreo rază ci de pace.....vii da mie pacea ta. Deci şi Z grecesc are pe text altă valoare....CI în acest caz. În acest fel am reuşit să despart întregul text:
1) POLISTENEASNE PENEA ŢI-L TEA.
2) NEASCĂ-O-A PACEA
3) DĂ MĂ-NŢELEGI VEI DA MIE PACEA TA
Autorul textului (Penea) scria destul de rar; se vede asta după forma literelor dar  textul lui arată destul de bine. Face unele confuzii de pildă confundă pronumele „mă” (în cazul acuzativ) cu pronumele posesiv „mea”; aceasta în scris pt că în vorbire oamenii simpli nu încurcă niciodată aceste lucruri. Pe sfîrşit grafiază PAZHA, adică PACIIEA după ce la mijlocul textului grafiase PAZEA adică PACEA. Din faptul că el face acest lucru la sfîrşit crezînd desigur că aşa ar fi mai bine scris precum şi din faptul că el nu uită să pună cele două liniuţe la litera T exact acolo unde situaţia o cere eu am tras concluzia că el s-a străduit tare să scrie cît mai bine, posibil să se fi sfătuit cu alţii în timp ce lucra. După părerea mea acesta este cel mai vechi text scris în limba română şi dovada vie a neromanizării. Textul este scris cu mult timp înainte ca Imperiul Roman să fi existat. Textul este scris în sec 5 îen şi primul corector al lui sînt eu, Florin Croitoru, în sec al 21-lea. Iată textul cu ortografia şi în limba  de azi: Polisteneasne , Penea ţi-l dea. Nască-o-a pacea! De mă înţelegi vei da mie pacea ta. În limba populară de azi din Muntenia aceasta ar suna aşa: Polisteneasne , Penea o să ţi-l dea. Nască-o-a pacea! Dă mă-nţelegi vei da mie pacea ta; cu observaţia că în Muntenia, la ţară, unii pronunţă „paciea” şi acum.
Pentru acest text scurt eu am lucrat mai mult de 7 luni, numai munca de documentare luîndu-mi vreo trei luni.    2. Plăcuţa de plumb de la Sinaia Nr. 16

Aplicînd aceaşi metodă am despărţit textul acestei plăcuţe în felul următor; DACEBALĂ ĂNAÎNCEA DU ARMĂSA DACĂ CEĂ ADESĂ SĂ ÎNTA DĂ MUCIOILA DU MĂRIRESĂ SARMIGETAUZA / ACI NOI LADU PUSERĂM / STĂ PESTE ARMĂSA RUMUNĂSÎ
La început am crezut că este vorba de celebru rege dac, cel pe care îl numim Decebal. Din text rezultă însă că dacebală este substantiv comun iar înţelesul lui nu este „rege” ci conducător, voievod. Azi ştim bine că la daci conducătorii erau aleşi, nu aveau drept ereditar. Textul are o bună logică doar dacă admitem acest lucru precum şi înţelesul de „ţăran” pentru termenul „rumun” adică acelaşi înţeles pe care l-a avut acest cuvînt la noi în evul mediu. Este absurd să credem că vreun şef dac, mai mare sau mai mic, ar fi stat peste (adică ar fi comandat) vreo armată romană. Vedem de aici, negru pe alb, că numele de „rumun” cu variantă „rumîn” nu se trage de la numele de „roman”. Înţelegem acum foarte bine că ţăranii şi boierii nu greşeau deloc în evul mediu cînd numeau pe ţăranii dependenţi „rumîni” şi că aceasta nu era vreo influenţă de-a romanilor. Ei foloseau termenul strămoşesc dacic. De greşit au greşit savanţii în secolele 19 şi 20 şi continuă să greşească şi azi. Acesta este un alt text scris în antichitate  care demonstrează neromanizarea.    3. O piatră de mormînt din Dobrogea antică.


Textul de pe piatra pe care o vedeţi în poză am putut să-l citesc instantaneu: ANTIGONA LU LOZANIS. Păcat că doar rîndul de sus e vizibil. De pe rîndul de jos nu se văd decît cîteva litere. Poate că o examinare de aproape cu o lupă ar aduce  lumină avînd în vedere că unele litere de pe rîndul 2 sînt vizibile chiar pe poză cu ochiul liber, iar alături de ele se văd urmele unor litere. Aceasta ne îndrituie să credem că rîndul2 a conţinut chiar mai multe litere decît rîndul1.  În orice caz pe rîndul1 avem un nume de tip românesc deşi nici  Antigona  şi nici Lozanis nu sînt nume româneşti ci greceşti dar exprimarea Antigona lu Lozanis este românească indiferent de nume, de pildă Fane a lu Bodîrlan, Petrică a lu 'Mpăratu' , Mitu lu Şmit (aceste sînt numele unor oameni din cartierul copilăriei mele din Bucureşti) exprimarea este clar românescă. Avînd în vedere aceste dovezi putem conchide că teoria romanizării dacilor  şi a altor populaţii  este o teorie greşită şi că mare dreptae au cei care spun că dacii nu s-au romanizat precum şi autorii străini care afirmă că nici galii, spaniolii, portughezii, nu s-au romanizat.Limbile zise greşit romanice au existat şi înainte de Imperiul Roman.


Vă mulţumesc pentru atenţie şi vă transmit prin intermediul lui Marian Marchidanu, aceeaşi urare pe care Penea  a scris-o pentru Polisteneas în sec 5 îen: Nască-o-a pacea !


ÎNSCRISURI ÎN LIMBA DACĂ
REACŢII

După prezentarea lucrării la congres am avut surpriza intervenţiei foarte dure din partea doamnei moderator Viorica Enăchiuc care a criticat imediat metodologia de abordare ca fiind neconformă metodelor ştiinţifice şi mi-a aruncat în faţă numeroasele diplome acumulate de-a lungul timpului. Probabil se referea la metodele pseudo ştiinţifice ale disciplinei ne-ştiinţifice, umaniste, numită lingvistică.
Dacă tot ne luptam în diplome şi onoruri aş fi putut aduce argument vorbele domnului academician Marius Solomon: "Lingvistica nu este o ştiinţă. Lingvistica este un domeniu umanist iar lingviştii îşi fac iluzii cînd se consideră membri ai comunităţii ştiinţifice. Ei nu sunt oameni de ştiinţă."
Domnul academician Marius Solomon, matematician de formaţie, a publicat studii de abordare analitică a lingvisticii.
Pe de altă parte metoda de descifrare folosită în criptologie este conformă metodelor de abordare ştiinţifice. Criptologia nu dă greş, ea are rezutat corect sau nu are rezultat deloc cînd este aplicată pe text. Să ne reamintim că şi Piatra de la Rosetta a fost descifrată tot de un criptolog, lingvist amator.

Reacţia doamnei Enăchiuc este surprinzătoare deoarece nici-o altă lucrare nu a mai fost respinsă categoric.
Ceea ce mă face să mă întreb ce s-a întîmplat cu spiritul tolerant şi acceptarea de diversitate despre care au vorbit atît de frumos domnii Timotei Ursu şi Napoleon Săvescu anul trecut cînd au prezentat lucrări care se contraziceau?

Cum rămîne cu tendinţele oficiale ale curentului dacolog de acceptare a vechimii culturii şi tradiţiei Daco-române pînă la rădăcinile vechii Europe Danubiene acum cînd au fost respinse dovezi clare ale continuităţii lingvistice ale graiului muntenesc din graiul Getic de la Dunărea de jos (pe inel) şi al graiului bănăţean din graiul Dacic bănaţan (pe placă)?

Cum rămîne cu tendinţele oficiale ale curentului dacolog de acceptare a diversităţii culturii şi tradiţiei Daco-române pînă la rădăcinile vechii Europe Danubiene acum cînd au fost respinse dovezi clare ale diversităţii lingvistice?
Lucrarea prezentată nu diminuează importanţa cărţii doamnei Enăchiuc despre Codex Rohonzi aşa cum limba populară nu diminuează cu nimic limba cultă, oficială. Aceste două direcţii de cercetare se completează şi se îmbogăţesc reciproc contribuind la dezvăluirea complexităţii culturii Daco-române.

Însă cu adevărat plăcută este receptivitatea din partea auditoriului. Întîmplător, după mine a vorbit un bănăţean ceea ce într-un fel a accentuat semnificaţia citirii plăcuţei de plumb.
Ideea de a citi cu voce tare înscrisurile, de mai multe ori, le-a dat viaţă.

Pentru că o dată cu citirea corectă a textului, intonaţia şi accentul au început să transmită mesajele ascunse:
- Penea este un romîn din popor, înstărit, obijnuit cu tîrgoveţii greci dar fără cultură literară.
- textul este scris îngrijit, fonetic, iar punctul plasat între formula de salut şi corpul textului arată o mare atenţie pentru detalii
- cele două liniuţe verticale puse lîngă două litere T cu scopul evident de a le schimba valoarea fonetică ne îndreptăţesc să credem că nu este un accident de inscripţionare ci o regulă gramaticală
- confuziile de scriere între litere T şi D pot duce la două idei care se completează reciproc: ori avea o uşoară dislexie, fenomen destul de întîlnit la copii din sudul munteniei, în special din cauza faptului că aici încă continuă procesul de satemizare al limbii, ori limbajul vorbit încă conţinea cele patru sunete diferite (precum în sanscristă şi răboajele vechi ce aveau peste 40 sunete) pentru modernele T şi D. Această confuzie este încă o dovadă a faptului că satemizarea limbilor nu are nici-o legătură cu apariţia şi răspîndirea unei limbi unice Satem ci este numai un efect al trecerii de la modul de viaţă vînătoresc la cel pastoral şi unica metodă de supunere a animalelor mari a fost îndulcirea limbii (cunoaştem cu toţii povestea caprei cu trei iezi). În acea perioadă nu se cunoşteau bronzul şi fierul care a făcut ulterior inutilă satemizarea prin creearea uneltelor avansate de control: lanţuri, zăbale, harnaşamente, etc.
- dorinţa de împăcare şi sufletul bun al lui Penea sunt evidenţiate de ultima frază: "vii da mie pace", acestă frazare fiind tipică locuitorilor agricultori din cîmpia Dunării de jos a căror cea mai mare dorinţă e să fie lăsaţi în pace. Dar expresia folosită în forma de mai sus este una de comandă, de respingere. Penea nu doreşte să şi-l îndepărteze pe Polisteneas aşa că adăugeşte textul: "vii da mie pacea ta" şi în acest fel şi-l apropie prin rugămintea transmisă. Faptul că materialul inelului este aur amplifică şi mai mult mesajul: Nască-a pacea!


Într-o luare de cuvînt Domnul Marian Megan cerea să se pună punctul pe I, noi am pus virgula sub Ţ.


Nască pacea!
Vreţi să aflaţi nivelul cultural real al unui popor?
Vă propun un experiment:
Luaţi toate cărţile şi ardeţile. Închideţi toate şcolile şi deportaţi profesorii. Lăsaţi să trecă 3 generaţii şi apoi adunaţi toate basmele, snoavele şi poveştile transmise în popor. Adăugaţi aici muzica, dansurile, portul popular şi obiceiurile. Aşa veţi afla nivelul real al culturii unui popor. Dacă veţi face asta grecilor sau vest-europenilor vor rămîne cu mai nimic. Noi am trăit în aceste condiţii o mie de ani şi tot avem mai multă cultură decît tot restul Europei la un loc!

În loc să ne mîndrim cu trecutul nostru multimilenar - 20 milenii de cînd suntem aici sau 10 milenii de civilizaţie - tot mai sunt unii care să zică că suntem bastarzii Romei.

Genetica a demonstrat: Noi nu suntem urmaşii Romei!

NOI NU AM VENIT DE NICĂIERI.
NOI SUNTEM AICI DE CÎND NE ŞTIM.
NOI NE-AM NĂSCUT DE-A DREPTUL DIN PĂMÎNT.


Marchidan21

Offline omsuparat

 • Newbie
 • Posts: 1
 • Karma: 0
 • R.E.S.T.
Re: Inscripţii în limba dacă
« Reply #1 on: 2014 April, 09, 09:45:33 »
Cum naiba ai putea crede pe cineva care se da doct, dar nici macar numele lui Solomon Marcus nu-l stie ?! Nu exista Solomon Marius, stimabile... si daca tot ne dai cu teoria protocronista care se bazeaza pe teorii ale conspiratiei, afla ca domnul Marcus este evreu. Mai e bun de citat ?
Sa nu mai vorbim despre greselile elementare de sintaxa sau de lexic...

Offline ktistai

 • R.E.S.T. FTW
 • Administrator
 • ***
 • Posts: 21246
 • Karma: 121
 • Stau pe un nor si cant la harpa.
  • 2cu2Ro
Re: Inscripţii în limba dacă
« Reply #2 on: 2014 April, 09, 10:52:51 »
Cum naiba ai putea crede pe cineva care se da doct, dar nici macar numele lui Solomon Marcus nu-l stie ?! Nu exista Solomon Marius, stimabile... si daca tot ne dai cu teoria protocronista care se bazeaza pe teorii ale conspiratiei, afla ca domnul Marcus este evreu. Mai e bun de citat ?
Sa nu mai vorbim despre greselile elementare de sintaxa sau de lexic...

Stimabile, eu nu am inteles-o p-aia cu "afla ca domnul Marcus este evreu". Carele, adicatelea cum face diferenta faptul ca este adeptul iudaismului? Nu mai conteaza valoarea de adevar a afirmatiilor sale, in sine carcaterul sau cunostintele in domeniu or so?
Adica Marchidan inteleg ca e prost, asta ai vrut sa exprimi, nu?

Dar tu, care emiti urmatoarele aberatii intr-un post atat de scurt, cam cum te-ai cataloga?

- S. Marcus este evreu, in consecinta tot ce spune / face etc, nu conteaza pt ca este o minciuna sau o incercare de manipulare, asta ar fi ideea? Este evreu so nu il mai citam?
- Afirmatiile lui Marchidan sunt false, gresite, intrucat acesta face greseli elementare de sintaxa si lexic...

Mie mi se par mai grave, greselile astea de logica. Asta este insa doar parerea mea.

Marcus putea sa fie adeptul martianismului de rit vechi in plm, ca asta nu insemna ca ce spune este gresit, nu ca ar conta in fapt ce plm spune asta. Eu vb doar de lipsa de logica afisata in post.

Marchidan putea sa fie analfabet sau cu sindromul down, asta nu insemna, faptul asta in sine, nu implica falsitatea afirmatiilor sale.

Agumentum ad hominem, o eroare logica in plm, respingi un argument pe baza unor fapte irelevante, cu privire la autor.

Einstein era evreu si avea pula mica, in consecinta hai sa ii aruncam toate teoriile la recycle bin?

Never explain. Friends do not need. Enemies will not believe you anyway  / The definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results / Adevarul invinge intotdeauna. In 3 cazuri din 7